force meters en koppelsensoren

Force meters

Force meters en koppelsensoren voor toerental en koppel meting

Bent u op zoek naar force meters, -sensors of –transducers met of zonder bevestigingsflenzen ? Daarmee kunt u een proces te beheersen waar u het koppel moet regelen om de belasting van de machine te optimaliseren. Deze koppelmeter zijn rechtstreeks in uw aandrijfas integreren .

Koppelmeters en koppelsensoren

Meten is weten

Toerental en koppel zijn de belangrijkste prestatie-indicatoren van een rotatief aangedreven machine. In tegenstelling tot toerentalmeting is koppelmeting geen sinecure.

Rekstrookjes zijn de meest verspreide en bekende techniek voor koppelmeting. Ze zijn nauwkeurig en uitermate geschikt voor koppelmetingen in testopstellingen of prototypes. Maar als technologie voor een low-cost koppelsensor in standaardproducten zijn ze te duur en te moeilijk inbouwbaar.

Force meters die als mechatronisch onderdeel in een intelligente machine kan worden geintegreerd, moeten universeel inzetbaar zijn, performant en robuust, maar toch betaalbaar om als standaard uitrusting toegepast te kunnen worden.

Principes voor koppelmeting

Gezien de moeilijkheden die erbij komen kijken, is koppelmeting de laatste twee decennia vanuit tal van nieuwe invalshoeken benaderd. De toegepaste meetprincipes kan men indelen in drie hoofdcategorieen:

– directe methodes meten rechtstreeks de rek of de hoekverdraaiing van de as;
– indirecte methodes meten een eigenschap van de as of een eigenschap van een medium rond de as;
– methodes die systeemparameters opmeten die ons in staat stellen – mits voorkennis van het systeem – het koppel te kwantificeren.

Toepassingen force meters

Force meters zijn toepasbaar voor bijvoorbeeld versnellingsbakken en motoren metingen. Wereldwijd zijn onze dynamische- en statische momentsensoren te vinden in toepassingen voor de marine, offshore, autobranche, luchtvaartbranche en de energiebranche. Daarnaast worden deze sensoren ook veel gebruikt voor research & development en in laboratoria.

Dexman

Dexman is uw specialist op het gebied van accurate moment/koppel metingen. Wij bieden u een assortiment van statische- en dynamische moment / force meters, ook wel koppelsensoren genoemd.  De beschikbare meetbereiken liggen tussen de 0,01 Nm tot 10kNm.

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen neem dan vrijblijvend contact met ons op.

[contact_form subject=”Koppelmeter en koppelsensoren”]

Custom made loadpin - meetas

Custom made loadpin / meetassen

Loadpin of meetassen geschikt voor talloze toepassingen

Dexman is één van de meest ervaren ondernemingen op het gebied van een loadpin /meetas voor bijvoorbeeld kranen en rolbruggen. Dankzij ons groot netwerk hebben wij momenteel één van de grootste en compleetste progamma’s op de markt. Zo leveren wij krachtopnemers en “elektronische” load pinnen /meetassen, displays, maar ook en klemmenkasten. De load pin / meetpennen, werken op basis van rekstroken en op het meetprincipe van afschuifkracht. Deze meetassen zijn geschikt voor talloze toepassingen zoals mobile weging, op of in allerlei transportsystemen, hijswerktuigen, kranen, lieren en takels.

Custom made load pin - meetassen

Principe loadpin

Een weegcel, ook wel drukdoos genaamd, is een elektronische sensor (een transducer) die gebruikt wordt om een kracht (meestal een gewicht) om te zetten in een elektrisch signaal.

De omzetting is indirect en gebeurt in twee fasen. Door een mechanische constructie wordt een metalen element een klein beetje vervormd (wet van Hooke). Dit element moet iets zwakker zijn dan de constructie waarin het is opgenomen. De vervorming (rek) van het element wordt gemeten met een vervormingssensor, die deze rek in een elektrisch signaal omzet.

De vervormingssensor in een weegcel kan bestaan uit vier rekstrookjes, geplaatst in een brug van Wheatstone. Daarbij zijn twee van de rekstrookjes aan de rekkende zijde geplaatst en de twee andere aan de andere zijde, die gestuikt (samengedukt) wordt. Door aan elke zijde één rekstrookje in de rek- respectievelijk stuikrichting te plaatsen, en het andere loodrecht daarop, kunnen temperatuurinvloeden worden gecompenseerd. Immers de rekstrookjes die loodrecht op de rekrichting staan, worden niet gerekt door de doorbuiging van het element, maar wel door eventuele thermische uitzetting. Deze laatste is isotroop (richtingsonafhankelijk), zodat een hierdoor ontstane rek vanzelf wordt gecompenseerd. Deze opstelling in de brug van Wheatstone levert een optimale gevoeligheid. Daarnaast zijn er ook weegcellen met één of twee rekstrookjes.

Het uitgangssignaal van de rekstrookjes is in de orde van enkele millivolt en moet versterkt worden door een meetversterker voordat het gebruikt kan worden. Het uitgangssignaal van de meetversterker, doorgaans een gestandariseerd analoog 4-20 mA signaal, kan verder worden verwerkt. Voor een weging kan het, zo nodig via een lineariseringsalgoritme, in een uitleesbare krachtwaarde worden omgezet. In regelsystemen kan het in de regelkring worden toegepast.

Custom made loadpin

Door de loadpin /meetas op maat te maken passen deze altijd en hoeft de huidige constructie niet aangepast te worden. Dit maakt het eenvoudig dergelijke installaties van een overbelastingbeveiliging en/of een krachtmeet- of weegsysteem te voorzien. De beschermingsklasse varieert van IP66 tot IP68. De meetpennen hebben een temperatuur bereik van -20 tot +60 °C gecompenseerd. Dit is voor de meetste toepassingen voldoende. De meetbereiken gaan van 0,5 tot en met 1.000 ton.

Contact

Heeft u interesse in een klant specifieke loadpin / meetas, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

[contact_form subject=”Custom made load pin / meetassen”]