Kleinste ijkwaardige deel

Het kleinste ijkwaardige deel ( ijkwettelijke term : “e” of “d” ) Dat is de kleinste gewichtswaarde waarmee de aflezing op het display zich wijzigt als de belasting op het weegvlak toeneemt of afneemt. Het weegvermogen van een weegschaal wordt meestal verdeeld in ten minste 3000 verdelingen, bij Hoge Resolutie (HR) uitvoeringen oplopend tot 30.000 delen. De Metrologiewet begrenst dit z.g. oplossend vermogen binnen IJkklasse III voor normale weegschalen meestal tot 3000 of 4000 schaaldelen (bij multirange is dat 2 x deze waarden).

Bij voorbeeld: een weegbereik van 30 kg wordt in 3000 schaaldelen van 10 gram onderverdeeld.
Schaalverdelingen worden altijd gekozen met de waarden 1, 2 of 5. Dus: 10 g, 20 g of 50 g, of 0,1, 0,2 of 0,5 kg, enz. 
Op de opschriften plaat van een weegschaal wordt dit aangegeven b.v als: e = 10 g

Kit WBKPT voor weegbruggen

AFRONDING VAN DE SCHAALVERDELING

Afronding vindt plaats op de helft van de waarde van de schaalverdeling. De afleesfout door deze afronding is dus maximaal de helft van een schaaldeel.

Bij voorbeeld: als op een weegschaal, met 10 gram schaalverdeling, een gewichtje van 4 gram geplaatst wordt, blijft de aflezing 0,000 kg aan geven.

Wordt het gewicht verhoogd naar 6 gram dan wordt de aflezing 0,010 kg. Bij een belasting van 5 gram zal de aflezing af en toe heen en weer springen tussen 0,000 kg en 0,010 kg.

MULTI RANGE WEEGSCHALEN (MR)

Bij deze uitvoering wordt het totale weegbereik verdeeld in twee of meer aansluitende weegbereiken, die ieder hun eigen nauwkeurigheid van schaalverdeling krijgen. Bij het overschrijden van het eerste weegbereik wordt door de weegschaal automatisch omgeschakeld naar de volgende, een stap grotere, waarde van de schaalverdeling en blijft daarin tot de weegschaal weer op nul is teruggekomen. Op nul wordt dan weer teruggeschakeld naar de kleinste schaalverdeling.

Bij voorbeeld: een totaal weegbereik van 30 kg is onderverdeeld in MR bereiken van 0 – 15 kg en 0 – 30 kg
van 0 tot 15 kg is de schaalverdeling per 5 gram
van 15 tot 30 kg en van 30 kg terug naar 0 kg is de verdeling per 10 gram

Bij tarreren (nulstellen) in het tweede of derde bereik van de weegschaal blijft de bij dat bereik horende schaalverdeling in gebruik.

Palletweegschaal type EPWLI LOGISTIC tot 2000kg RVS
Nieuwe ETI-platforms

MULTI INTERVAL (MI)

Ook hier wordt het totale weegbereik weer op bovenstaande wijze onderverdeeld, maar nu schakelt de weegschaal wèl terug naar een nauwkeuriger schaalverdeling als hij weer terugkomt in een lager weegbereik. En ook als in een hoger weegbereik wordt getarreerd (nulgesteld) schakelt de schaal weer terug naar zijn kleinste, nauwkeurigste schaalverdeling.

Bij voorbeeld: een totaal weegbereik van 30 kg heeft een eerste, nauwkeuriger deelbereik van 15 kg met 5 gram verdeling
– van 0 tot 15 kg is de schaalverdeling per 5 gram
– van 15 tot 30 is de verdeling per 10 gram
– bij tarreren (nulstellen) in het tweede bereik schakelt de aflezing terug naar 5 gram schaalverdeling over 15 kg bereik

Multi interval instelling is vooral interessant bij doseerwegingen waar vaak, na het afwegen van grote componten, er daarna enkele kleine hoeveelheden met een hogere precisie moeten worden toegevoegd. Omdat er ijkwettechnisch zeer hoge nauwkeurigheidseisen aan de exacte terugkeer naar nul (na het afnemen van de belasting) worden gesteld, wordt de Multi Interval uitvoering uit praktische overwegingen alleen bij weegschalen voor interne weging ingesteld.

Bel (06-46808297) of mail (info@dexman.nl) ons

METROLOGIEWET (EN 45501:2015) EUROPESE NORM

Deze Europese norm, waar ook de Nederlandse Metrologiewet mee geharmoniseerd is, bevat o.a. een groot aantal verschillende nauwkeurigheidseisen, waaraan een, al reeds CE gekeurde weegschaal die voor handelsdoeleinden wordt gebruikt, moet voldoen.

Voor een “gewone” weegschaal zijn dit o.a.:
– nauwkeurigheid nulstellen
– nauwkeurigheid tarrerren
– maximale afwijking bij belasting niet midden op het weegvlak
– nauwkeurigheid bij toenemende belasting op het weegvlak
– nauwkeurigheid bij afnemende belasting op het weegvlak
– nauwkeurigheid na tarrering bij toe- en afnemende belasting
– maximaal verloop bij constante belasting op het weegvlak
– herhaalbaarheidsnauwkeurigheid bij verschillende belastingen
– gevoeligheid voor kleine gewichtsvariaties bij verschillende belastingen

De controle op deze punten, en nog enkele meer, maken deel uit van de normale controle van een wettelijk geijkte weegschaal door Verispect (de overheidsdienst die met de controle van o.a. weegschalen is belast, v/h Dienst van het IJkwezen) of door IJkbevoegde bedrijven, die onder toezicht en met goedkeuring van Verispect dezelfde controles uitvoeren. Een van de belangrijkste nauwkeurigheidseisen waaraan moet worden voldaan is die van de nauwkeurigheid bij toenemende en afnemende belasting. Dit wordt getest door een weegschaal met gecertificeerde ijkgewichten te belasten met tenminste 5 (soms meer) oplopende gewichtswaarden, opwegend en daarna weer terugwegend.

Hierbij gelden in ijkklasse III de volgende maximaal toegestane afwijkingen, uitgedrukt in de eenheid “e”, dat is de schaalverdeling van de weegschaal:

  
0
etoegestane afwijkingmax
¼
e
0
500
etoegestane afwijkingmax
1
e
500
2000
etoegestane afwijkingmax
2
e
 
>
2000
etoegestane afwijkingmax
3
e

Voor nieuwe weegschalen, die voor het eerst ijkgekeurd worden, zijn deze normen strenger: slechts de helft van bovengenoemde afwijking is toegestaan.

Dexman zorgt voor de juiste infromatie!

Wij als Dexman weten als geen ander dat de juiste informatie het alle belangrijkste is. Want als een meting niet correct is heeft u niks aan de oplossing. Dit geldt niet alleen voor de oplossingen dien wij bieden maar ook voor de wijze waarop wij communiceren. Wij bij Dexman staan voor kwaliteit, service en oplossing gerichtheid. Hierin is het belangrijk de juiste informatie te geven, een goede oplossing te bieden en eerlijk tegen elkaar te zijn.

Dexman is een leverancier met een ruim assortiment aan weegcellenweegplatformenpalletweegschalenkraanweegschalen,  krachtsensorskoppelmetersmeetversterkersdruksensoren en verplaatsingssensoren. U kunt bij ons terecht voor standaard uitvoeringen, maar ook voor op maat gemaakte componenten en complete weegoplossingen. De keuze voor de juiste componenten begint in de meeste gevallen bij een uitgebreid advies.

Wij zijn actief in onder andere de volgende sectoren: offshore, aerospace, logistiek, agricultuur, food en pharma Dank u voor uw interesse in de producten en diensten van Dexman. We kijken uit naar de mogelijkheid om u van dienst te zijn.

06-46808297

info@dexman.nl

Waarderweg 54, haarlem

Neem contact op!

Beoordeling door klanten

5/5