Weging van tank of silo, sommige aspecten worden onderschat

Sommige aspecten van proces weging worden onderschat of overschat of gewoon over het hoofd gezien. Dit artikel verschaft u een inzicht in de belangrijkste aspecten voor de weging van tank of silo.

Weging van tank of silo

Welke load cell capaciteit kies ik best voor de weging van tank of silo?

Het totale gewicht van de silo, filters, motoren, kleppen, mengers en uiteraard ook de inhoud gedeeld door het aantal load cells. Indien de silo op 4 load cells komt te staan is het raadzaam om 30% overcapaciteit te voorzien.

Welke is de “best mogelijke nauwkeurigheid” die ik kan halen?

Wel, doorgaans is de load cell niet de bepalende factor, wel het feit of uw silo veel “vaste verbindingen” heeft met de omgeving, bvb. Piping, ladders, pompen enz. En hoe flexiebel deze verbindingen bevestigd zijn aan uw silo. Dit is belangrijk voor de weging van tank of silo.

Welke misverstanden bestaan er over de nauwkeurigheden van load cells?

De meest courante “ijkwaardige” load cells hebben een C3 klasse wat betekent 3.000 verdelingen.  Heel wat gebruikers uit de proces wereld denken dat een load cell met 3.000 verdelingen niet nauwkeuriger meet dan de loadcellcapaciteit gedeeld door 3.000. Dus een 3.000 kg load cell zou niet nauwkeuriger kunnen wegen dan 1 kg. Dit is een ernstig misverstand!

De C3 vermelding op de load cell bepaalt dat u volgens de ijkwetgeving met deze load cell een “ijkwaardige” weegschaal mag bouwen met maximaal 3.000 verdelingen. Hoe nauwkeurig of hoe “klein” u mag afwegen met een bepaald type van load cell wordt niet opgemaakt uit de vermelding C3 maar uit de vermelding: “minimum verfication interval” vrij vertaald kleinst ijkwaardige deeltje.

Wat is het belang van het kleinste ijkwaardige deeltje van een load cell?

Dit bepaalt voor de load cell wat het allerkleinste deeltje is dat u op het display van een ijkwaardig weegtoestel mag weergeven. Voor de SPSX load cell is dit de loadcellcapaciteit gedeeld door 15.000. Voor een SPSX load cell van 30 kilogram is dit dus 2 gram.

Welk signaal geeft een load cell bij een weging?

Het signaal dat op een load cell wordt gemeten is een stroom. Wanneer het gewicht op de load cell toeneemt verhoogt deze stroom. Deze stroom wordt uitgedrukt in millivolts per volt. De meeste load cells geven een uitgangssignaal van 2 of 3 mv/V. De 2 of de 3 slaat op het maximale millivolt signaal dat de load cell aflevert en dat gebeurt bij 100% belading. Die “per” volt slaat op de voeding: per volt voeding levert de load cell dus 2 of 3 mV bij volledige belading.

Dus: geeft de weegversterker een voeding van 10 V dan levert een 2 mV/V load cell 20 millivolt bij volledige belading; bij een voeding van 5V is dit slechts 10 mV.

Wilt u meer informatie ontvangen over de weging van tank of silo, neem dan vrijblijvend contact met ons op.
[contact_form subject=”Weging van tank of silo”]