Categorie: Sensoren

Om een stroom te laten vloeien door een weerstand moet er een voltage staan over diezelfde weerstand. De wet van Ohm laat een relatie zien tussen voltage ( V ) , stroom ( I ) en weerstand ( R ).  Je kan deze wet op drie manieren neerzetten:

V = I × RofI =VRofR =VI
Waar:V = voltage in volt (V)
I = stroom in ampere (A)
R = weerstand in ohms ()
of:V = voltage in volt (V)
I = stroom in milliampere (mA)
R = weerstand in kilo ohm (k)

Voor de meeste elektronische circuits is vaak het amperage te groot en het ohmage te laag. Daarom wordt stroom vaak uitgedrukt in milli-ampere (ma) en weerstand in kilo ohms (k). 1 mA = 0.001 ampere en 1 k = 1000 .Ohms wet werkt als je V, A and  gebruikt of V, mA and k. Je mag deze set met waardes niet door elkaar gebruiken daarom zal je moeten converteren tussen mA en ampere of k and .De VIR driehoek

Simpele uitleg én rekenhulp om wet van Ohm te berekenen

Je kan de VIR driehoek gebruiken om je te helpen om de drie versies van de wet van Ohm te onthouden. Schrijf de VIR driehoek neer met V, I en R zoals in de afbeelding hierboven.


Om het voltage, V te berekenen: plaats je een vinger over V,
I en R blijven dan over dus is de vergelijking V = I × R
Om de stroom, I te berekenen: plaats je een vinger over I,
V en R blijven dan over dus de vergelijking is I = V/R
Om de weerstand, R te berekenen: plaats je een vinger over R,
V en I blijven dan over dus de vergelijking is R = V/I

Wet van Ohm calculaties

Gebruik de volgende methode om je berekeningen te maken:

Schrijf de waarden neer, converteer als nodig naar ma en k.Selecteer de vergelijking die je nodig hebt (gebruik de VIR driehoek).Plaats de getallen in de vergelijking en bereken het antwoord.

Het is nu Waarschijnlijk Verschrikkelijk Gemakkelijk !

Voorbeelden:3 V wordt over een 6  weerstand gezet, wat is de stroom (I)?

Waarden: V = 3 V, I = ?, R = 6 
V
ergelijking: I = V/R
Getallen: stroom, I = 3/6 = 0.5 A


Een lamp verbonden aan een 6 V batterij laat een stroom door van 60 mA, wat is de weerstand van de lamp?

Waarden: V = 6 V, I = 60 mA, R = ?
Vergelijking: R = V/I
Getallen: weerstand, R = 6/60 = 0.1 k = 100 
(Als je mA gebruikt voor stroom dan geeft de calculatie de waarde in k)

Een weerstand van 1.2 k laat een stroom door van 0.2 A, wat is dan het voltage over de weerstand?

Waarden: V = ?, I = 0.2 A, R = 1.2 k = 1200 
(1.2 k wordt geconverteerd naar 1200  omdat A and k niet met elkaar gebruikt mogen worden.

Als je echter 0,2 A had omgezet naar 200 ma kan het wel samen met 1,2K probeer maar!)
Vergelijking: V = I × R
Getallen: V = 0.2 × 1200 = 240 V