Categorie: Sensoren

Rekstrokenzijn elektronische componenten die zijn ontwikkeld voor het meten van (de mate van) rek op een voorwerp. Rekstrokenbestaan uit een folie met een elektrische geleider erop. Wanneerrekstrokenworden uitgerekt vervormt ook de elektrische geleider. Dit zorgt voor een verandering in weerstand.

De theorie achter de rekstroken

Het verband tussen de lengte verandering (rek) en de weerstandsverandering is binnen praktische grenzen lineair. De factor die dit aangeeft wordt de gevoeligheidsfactor oftewel de k-factor genoemd. De k-factor is voor de meeste rekstrookjes ongeveer 2.0 en wordt altijd op de verpakking van de rekstroken vermeld.

In formule:
relatieve weerstandsverandering = gevoeligheidsfactor x relatieve lengte verandering.
∆R/R = k x ∆L/L (de relatie is dimensie loos).

Omdat de te meten relatieve weerstandsverandering zeer klein is, kan deze niet met een Ohmmeter nauwkeurig gemeten worden. De rekstrook wordt hiervoor geplaatst in een brug van Wheatstone. Om de schrijfwijze te vereenvoudigen wordt de relatieve lengte verandering uitgedrukt in µm/m of µrek (0,000001 m/m).

Voorbeeld:
stel relatieve lengte verandering van 1 µ/m.
relatieve weerstandsverandering = k x 1 µ/m = 0,000002
absolute waarde bij 120 Ohm rekstrook = 120 x 0,000002 = 0,00024 Ohm.
absolute waarde bij 350 Ohm rekstrook = 350 x 0,000002 = 0,00070 Ohm.

Heeft u vragen over uw toepassing, neem dan vrijblijvend contact met ons op.